Det ny jobbet

Jag vet att många kommenterat och frågat vad jag fått för nytt jobb. Jag arbetar hemifrån med ett arbete angående ungdomar. Ett arbete för att minska kriminalitet, alkohol, droger, våld, mobbning och trakasserier bland ungdomar kan man säga.
Jag tänker inte gå in mer ingående på det och ni förstår säkert varför. Än så länge känns de som ett bra arbete. Jag hoppas på det bästa!

Gillar